ZELENÁ ÚSPORÁM |

Na úvod » ZELENÁ ÚSPORÁM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2018

Zelená úsporám

Obecné informace pro žadatele

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Probíhá příjem žádostí

Podání žádosti od:    22.10.2015

Podání žádosti do:    31.12.2021

Rodinné domy - zde

Naše společnost spolupracuje na programu Nová zelená úsporám a nabízí služby a výrobky,
jejichž využití výrazně zvýší šanci na získání dotace.

Zelená úsporám

 • zajistíme zpracování projektové dokumentace
 • zajistíme zpracování energetického posudku
 • provedeme výměnu původních oken a dveří za energeticky úsporná
 • provedeme zateplení venkovních obvodových stěn, střechy a podlah
 • provedeme zateplení konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem